Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

Binnen CompuGroup Medical Belgium (hierna CGM Belgium genoemd) verwelkomen wij u graag op onze website en wij appreciëren uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is van primordiaal belang voor ons en we zouden graag hebben dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze website. Hieronder zullen we uitleggen welke informatie verzameld wordt tijdens uw bezoek op onze website en voor welke doelstellingen die gebruikt wordt.

Toepassingsgebied

Deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op de website van CGM Belgium en op de samenhangende onlinediensten van CGM Belgium. Ze is niet van toepassing op mogelijk bestaande linken naar externe bedrijven. 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens betekent elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een adres en telefoonnummer. Informatie die niet onmiddellijk verband houdt met uw echte identiteit – zoals voorkeurwebsites of aantal gebruikers van een pagina – zijn geen persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website zullen onze webservers standaard en om de beveiliging van het systeem te garanderen, de verbindingsgegevens van het verzoekende apparaat, de webpagina’s die u bezoekt, de datum en het uur van uw bezoek, de informatie over het type van browser en het gebruikte besturingssysteem, alsook de verwijzende website die u voordien bezocht, tijdelijk opslaan. Gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld tenzij u uit vrije wil die informatie hebt bekendgemaakt, bijvoorbeeld in het kader van de registratie van een account, een enquête, of voor de uitvoering van een contract of een informatieverzoek.

Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u gegeven hebt worden enkel gebruikt in het kader van de technische administratie voor de webpagina’s en om uw wensen en eisen na te komen, dus gewoonlijk voor de verwerking van het contract dat met u overeengekomen werd of om op uw verzoek in te gaan. Enkel als u uw toestemming aan ons gegeven hebt of als u -  voor zover de wettelijke reglementen daarin voorzien -  geen bezwaar ingediend hebt, gebruiken we deze gegevens ook voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden.

De bewaartermijn van uw gegevens hangt af van de doelstelling. Contractgegevens worden enkel opgeslagen tijdens de periode die nodig is voor het nakomen van het contract (we zullen u in detail informeren bij het sluiten van het contract) of als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Verzamelde en verwerkte gegevens op basis van uw toestemming zullen maar bijgehouden worden zolang uw toestemming van kracht blijft.

Uw persoonsgegevens zullen niet overgebracht of verkocht worden aan derden tenzij dit vereist is ten behoeve van de contractuele overeenkomst of gebaseerd is op uw expliciete toestemming. Bijvoorbeeld, het kan nodig zijn om uw adres- en bestellinggegevens door te sturen aan onze sales- en dienstpartners bij het plaatsen van een bestelling bij ons. We zullen u informeren over de ontvangers van uw gegevens in de bevestiging van de bestelling.

Informatie van de CGM Group

CGM-bedrijven willen u graag contacteren voor aanbiedingen en nieuws over onze producten en diensten. Bij het registeren op onze website zullen we daarom uw toestemming vragen om u berichten in het kader van direct marketing te verzenden. Informatie over belangrijke wijzigingen in verband met uw bestaand contract als CGM-gebruiker (bv. softwarereleases) zijn natuurlijk niet afhankelijk van toestemmingen in het kader van marketing.

Linken naar sociale netwerken

Als u klikt op de “Delen-knop", zal informatie doorgestuurd worden naar Facebook, Twitter, Pinterest, Google, enz. in de Verenigde Staten van Amerika die mogelijk daar ook wordt opgeslagen. We gebruiken de zogenaamde 2-klikken-techniek op onze website, wat betekent dat de knoppen gedeactiveerd worden en niet verbinden met de servers van de platforms voor sociale media bij de eerste klik. Enkel nadat een visuele indicatie werd getoond en na uw opeenvolgende tweede klik zult u doorgestuurd worden naar het sociale netwerk van uw keuze.

Linken naar websites van derden (Linken)

Wij, als exploitant van CGM Belgium, hebben geen invloed op de inhoud van de geconnecteerde websites van derden. Voordat de connectie werd geactiveerd, werden deze websites grondig onderzocht. Toch kan niet uitgesloten worden dat de exploitanten van de toepasselijke webpagina’s hun inhoud nu aangepast hebben en zo de toepasselijke wetgeving kunnen schenden of in strijd kunnen zijn met onze bedrijfsfilosofie.

Het aanklikken van linken naar websites van derden, weergegeven op onze website, of het volgen van gegevens instructies, kan leiden tot het verzamelen van gebruikersgegevens. We hebben geen controle over verzamelde gegevens, met of zonder toestemming, via advertenties of websites van derden. Over het algemeen raden we aan de Richtlijnen inzake Gegevensbescherming van websites te onderzoeken, als u zich vragen stelt bij het verzamelen en gebruik van uw gegevens.

Beveiliging

 

CGM Belgium neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Uw gegevens worden opgeslagen binnen een veilige operationele omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens tijdens de overdracht versleuteld via hedendaagse technologie. Dit betekent dat de communicatie tussen uw computer en de servers van CGM Belgium gebeurt door middel van een gevestigde encryptietechniek, als die ondersteund wordt door uw browser. Mocht u CGM Belgium willen contacteren via e-mail, gelieve er dan rekening mee te houden dat de vertrouwelijkheid van de overgebrachte informatie niet kan gegarandeerd worden omdat de inhoud van de e-mail kan gezien worden door derden. We raden dus aan om de informatie per post te versturen als u vertrouwelijke informatie wenst over te brengen.

Uw rechten

U hebt zowel recht op informatie over opgeslagen persoonsgegevens als recht op correctie, wissen, beperking van verwerking, gegevensoverdracht en u hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u toestemming geeft aan CGM Belgium, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken met effect voor de toekomst. Wij verbinden ons ertoe om alle gegevens die over u verzameld werden te verwijderen. Door dit te doen zijn we niettemin wettelijk verplicht om mogelijke commerciële en fiscale bewaartermijnen te respecteren, die onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kunnen verhinderen. Als deze motieven het verwijderen zouden beïnvloeden, dan zullen we u daarover informeren.

U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet naar behoren verwerken.

Aanpassingen aan deze Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

Wij willen u erop wijzen dat deze Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens van tijd tot tijd kan aangepast en gewijzigd worden. Elke versie van deze Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens moet worden geïdentificeerd via haar datum en versie op het einde van dit document. We archiveren ook alle vorige versies van deze Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens, waartoe u op verzoek toegang kunt krijgen.

 Verantwoordelijke voor CGM Belgium

Rik lingier

Brusselsesteenweg 283/10

9230 Wetteren

Functionaris voor Gegevensbescherming

Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en voor uw informatieverzoeken of klachten.

Fred Hilgers

e-mail: dpo.be@cgm.com

Verantwoordelijke Toezichthoudende autoriteit

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor CGM. is

  • voor België: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Versie: 1.0
Datum: 08.05.2018